نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سید حمیدرضا قافله باشی

                                 سمت: مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

                                 مدرک و رشته تحصیلی : فوق تخصصی غدد بالغین

                                  مرتبه علمی : استادیار

                                 پست الکترونیک:

                                 تلفن تماس:   33790610-028       33790612-028 

                                آدرس: قزوین-مینودر- کوی الهیه- میدان تعاون- مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

   

   

     

                                نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مصطفی چتروز

                                 سمت: معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

                                 مدرک و رشته تحصیلی : دکترای 

                                  تلفن تماس:   33790610-028       33790612-028

                                  آدرس: قزوین-مینودر- کوی الهیه میدان تعاون مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0